BCBA logo
Home | Members List | BOTY Scoresheet | BOTY Awards | Upcoming Events | About
Farm Name: K3 Integrated Farm
Entry Name: K3 Integrated
Location: Talumpok Batangas City
Owner: Chito Uy
Membership: BCBA, BBC
Team EbokAlaEh | SabongRecords | I Love Sabong Videos | Sabong Kalendaryo | BPGBA | Mahiwagang Orakulo | Sabong TV Guide | Bloodline Calculator | Kwentong Sabong

@EBOKALAEH 2017