BCBA logo
Home | Members List | BOTY Scoresheet | BOTY Awards | Upcoming Events | About
Farm Name:
Entry Name: JAB Banaba
Location: Banaba East Batangas City
Owner: Arvin Boo
Membership: BPGBA, 1Digmaan, BCBA
Team EbokAlaEh | SabongRecords | I Love Sabong Videos | Sabong Kalendaryo | BPGBA | Mahiwagang Orakulo | Sabong TV Guide | Bloodline Calculator | Kwentong Sabong

@EBOKALAEH 2017