BCBA logo
Home | Members List | BOTY Scoresheet | BOTY Awards | Upcoming Events | About
Farm Name: Boss Pat
Entry Name: Boss Pat
Location:
Owner: Paterno A. Claveria
Membership: BCBA
Team EbokAlaEh | SabongRecords | I Love Sabong Videos | Sabong Kalendaryo | BPGBA | Mahiwagang Orakulo | Sabong TV Guide | Bloodline Calculator | Kwentong Sabong

@EBOKALAEH 2017