BCBA logo
Home | Members List | BOTY Scoresheet | BOTY Awards | Upcoming Events | About
Farm Name: Fred M
Entry Name: Fred M
Location: Brgy Pagasa Taysan Batangas
Owner: Fred Mercado
Membership: BCBA, BBC, BPGBA
Team EbokAlaEh | SabongRecords | I Love Sabong Videos | Sabong Kalendaryo | BPGBA | Mahiwagang Orakulo | Sabong TV Guide | Bloodline Calculator | Kwentong Sabong

@EBOKALAEH 2017